CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Tērauda konstrukcijas - projektēšana, būvniecība - sendvičpanelisMODUĻU MĀJAS

KONTEINERI

PAVILJONI

KONTEINERU MAIŅAS TELPAS

KONTEINERU GARĀŽAS

 KONTEINERU ZĀLES

KONTEINERI VIESNĪCAS

ES PROJEKTS

BRANDS

VEIKALS

REALIZĀCIJAS

ATSAUCES

JAUNUMI

KONTAKTINFORMĀCIJA

PIESLĒGTIES

CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian

Interneta veikala ultramodula.pl nolikums

Interneta veikala ultramodula.pl nolikums

Interneta veikals, kas darbojas plkst https://ultramodula.pl/sklep/ darbojas pārdošanas jomā konteineri moduļi un saistītie piederumi.

1.§.

Veikala īpašnieks ir:
Ultramoto Sp. z o. o
Nodokļa ID: 9462661597
Reģions: 364959568
Pamatojoties uz:

st. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,
Turpmākie noteikumi nosaka tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus adresē https://ultramodula.pl/sklep/ , Pārdevēja piedāvāto preču pārdošanas noteikumi un ar to saistītās atbildības apjoms. Lietotājam pirms pasūtījuma veikšanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Vietnes izmantošana ir pielīdzināma piekrišanai Noteikumiem un notiek tikai tajos noteiktajā apjomā un ar nosacījumiem.

2.§.

Sazināties ar Veikalu iespējams pa e-pasta adresi: biuro@ultramodula.pl vai saziņas veidlapu veikala vietnes cilnē Kontakti.

3.§.

Visiem Veikalā piedāvātajiem produktiem nav fizisku un juridisku defektu, un tie ir likumīgi laisti Polijas tirgū. Visām tām ir arī ražotāja garantija.

4.§.

Pakalpojumu priekšmets ir pirkšanas un pārdošanas līgums. PĀRDOŠANAS LĪGUMS

5.§.

Veikala mājaslapā ievietotā komerciālā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu Civillikuma izpratnē, bet gan ir aicinājums iesniegt piedāvājumus un uzziņas.

6.§.

Visas preču cenas vietnēs ir norādītas kā neto cenas, bez PVN.
Pirms preces iegādes lūdzam sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai aprēķinātu visa objekta (preces) cenu.
Darījuma pusēm saistoša ir Bruto cena ar PVN, kas parādās pie preces uzziņas piedāvājuma saņemšanas brīdī.

7.§.

Pakalpojumu izmantošanai nepieciešamais tehniskais nosacījums ir Pasūtītāja pieeja datoram, interneta pārlūkprogrammai un piekļuve internetam.

8.§.

PVN rēķinus par visām Veikalā pārdotajām precēm izsniedz ražotājs.

9.§.

Līguma noslēgšanas nosacījums ir Preču piedāvājuma nosūtīšana no Pretendenta, izmantojot Veikala mājaslapā esošo formu, e-pastu vai tālruni, un tā akcepts no interneta veikala puses.

10.§.

Klientam ir pienākums samaksāt pasūtīto preču cenu priekšapmaksas veidā uz veikala norādīto bankas kontu.

11.§.

Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas. Piegādes izmaksas un pasūtījuma izpildes datums tiek noteikti individuāli. Gadījumā, ja pasūtījuma apstrādes laiks pārsniegtu norunātos termiņus, Veikals sazināsies ar pircēju, lai apstiprinātu pasūtījumu un vienotos par piedāvāto datumu.

12.§.

Iegādāto preču transportēšanas, izsniegšanas un savākšanas izmaksas sedz Klients.

13.§.

Iegādātās preces iespējams izņemt tieši pie klienta ar savu transportu no ražotāja pēc iepriekšējas saskaņošanas ar veikalu.

14.§.

Veikals patur tiesības nepieņemt pirkuma piedāvājumu, nenorādot iemeslus.

15.§.

Veikals nav atbildīgs par nepamatotu preču pieņemšanas atteikumu.

16.§.

Klients var atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no saņemšanas dienas. Preces, kas izgatavotas pēc individuāla klienta pasūtījuma, netiek atgrieztas.

17.§.

Preču atgriešanas izmaksas sedz klients un tās netiek atmaksātas.

18.§.

Preču atgriešanu Klients veic uz preces ražotāja adresi pēc saskaņošanas ar Veikalu.

19.§.

Sūdzības tiek pieņemtas uz šādu e-pasta adresi: biuro@ultramodula.pl

20.§.

Bojātas preces saņemšanas vai pasūtījuma specifikācijai neatbilstības gadījumā. ražotājs preces, saskaņojot to ar klientu, var novērst pasūtītās preces defektus, kas ir pretenzijas pamatā.

21.§.

Sūdzības tiks izskatītas 14 dienu laikā no datuma, kad ražotājs saņēmis sūtījumu ar sūdzībā iesniegtajām precēm.

22.§.

Izmaksas, kas saistītas ar reklamēto preču atgriešanu, sedz klients. Preču ražotājs tos atgriež pēc pozitīvas sūdzības izskatīšanas.

23.§.

Nepamatotas pretenzijas vai preces bojājumu gadījumā Klienta vainas dēļ visas pretenzijas izmaksas sedz Klients, tai skaitā transporta izmaksas.

24.§.

Veikals nepieņem sūtījumus, kas tiek nosūtīti COD.

25.§.

Veikala mājaslapā esošās fotogrāfijas, kurās aprakstītas preces, ir paredzētas demonstrācijas nolūkiem. Veicot pasūtījumu, izmantojot Veikala interneta vietnēs pieejamos mehānismus, Klients iesniedz piedāvājumu iegādāties konkrētu preci ar preces aprakstā norādītajiem nosacījumiem. Klients vienmēr pasūta jaunus produktus tieši no ražotāja, kas tiek izgatavoti speciāli klientam pēc viņa pieprasījuma.

26.§.

Veikals patur tiesības mainīt piedāvājuma preču cenas, ieviest jaunas preces interneta veikala piedāvājumā, veikt un atcelt akcijas akcijas Veikala mājaslapās vai ieviest tajās izmaiņas.

27.§.

Veikals savas uzņēmējdarbības ietvaros ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 679. aprīļa Regulu (ES) 27/2016 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Direktīvas 95/46/EK (VDAR) atcelšanu un saskaņā ar "Privātuma politiku"

28.§.

Veicot pirkumus Veikalā, Klientam ir jānorāda kontaktinformācija, tai skaitā: tālruņa numurs vai e-pasta adrese (e-pasta adrese). Apkopotie personas dati tiek izmantoti tikai pasūtījumu izpildes, preču ražošanas un piegādes, grāmatvedības atskaites un informācijas par akcijām un jaunumiem Veikala piedāvājumā nolūkos.

29.§.

Veikals var sniegt pasūtītās preces ražotāja kontaktinformāciju tikai ar mērķi, lai ražotājs tieši vienotos ar klientu pasūtītās preces tehniskos nosacījumus un citus ar tās ražošanu, kā arī transportēšanu un jebkuru sūdzību izskatīšanu saistītos elementus.

30.§.

Klientu personas dati tiek nosūtīti un uzglabāti ar atbilstošiem drošības pasākumiem, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām.

31.§.

Klientiem, kuru personas datus Veikals apstrādā, ir tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, tostarp tiesības piekļūt saviem datiem, lai pārbaudītu, mainītu vai dzēstu.

32.§.

Noteikumi nosaka iepirkšanās noteikumus Veikalā. Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat visiem noteikumiem un informācijai, kas ietverta nolikumā.

33.§.

Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, piemērojami Civilkodeksa un citu aktu noteikumi.

Jēdzienu vārdnīca

Pārdevējs - uzņēmums ar nosaukumu "Ultramoto" sabiedrība ar ierobežotu atbildību (sp. z oo) ar juridisko adresi Zamość (22-400 Zamość), ul. Kilińskiego 86, iekļauts uzņēmēju reģistrā, ko uztur Ļubļinas austrumu rajona tiesa Ļubļinā ar mītni Świdnik, Valsts tiesu reģistra VI Komercnodaļa, KRS numurs: 0000628577

Pircējs - fiziska vai juridiska persona vai organizatoriskā vienība bez juridiskas personas statusa, kas noslēgusi Pārdošanas līgumu ar Pārdevēju;

Pārdodu preci -konteiners un papildu aprīkojums konteiners vai pakalpojumus, ja tie izriet no Pārdošanas līguma;

Pārdošanas līgums - starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtu līgumu Civilkodeksa piemērojamo noteikumu izpratnē - Civilkodekss (Civilkodeksa 535. un turpmākie panti);

ballītes - kopīgs apzīmējums GTKS un Pārdevēja un Pircēja pārdošanas līgumā.

 

Garantija

Pārdevējs piešķir Konteineram garantiju uz 12 mēnešiem no noslēguma pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā visus defektus, kas radušies nepareizas izgatavošanas vai bojātu materiālu izmantošanas rezultātā, ražotājs novērsīs uz sava rēķina. Visas garantijas tiesības tiks saglabātas.

Garantija nesedz defektus, defektus un bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas, pārveidojumu vai dizaina izmaiņu rezultātā. Klients zaudē garantijas tiesības, ja viņš 7 dienu laikā no tā konstatēšanas dienas, kas apstiprināts ierakstītā sūtījumā, nepaziņo Ražotājam par atklāto defektu. Garantija neattiecas arī uz tādiem palīgmateriāliem kā apgaismojums, filtru kasetnes utt.

Ražotājs garantijas laikā paziņotos defektus un defektus sāks novērst 7 darba dienu laikā no Klienta paziņojuma dienas.

Ražotājs apņemas novērst pieteiktos defektus un defektus 21 dienas laikā no dienas, kad Ražotājs ir uzsācis to novēršanu.

Klients zaudē tiesības uz garantiju gadījumā, ja netiek ievēroti konteinera ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatā ietvertie noteikumi un ieteikumi.

Ultramoto Sp. z o. o. nav konteineru aprīkojuma ražotājs. Konteineru aprīkojumam tiek nodrošināta garantija saskaņā ar konteinera aprīkojumam pievienoto Ražotāja karti.

 

Garantija par pārdošanas objekta defektiem

Garantija par Pārdošanas objekta fiziskiem defektiem ir izslēgta, ja vien Pārdošanas līgumā nav noteikts citādi. Pircējs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Pārdevēju saskaņā ar garantiju par fiziskiem defektiem un no visām prasībām saskaņā ar Civilkodeksa vispārējiem principiem, kā arī atsakās no tiesībām uz kompensāciju, atkāpšanos no līguma, cenas samazināšanu, aizstāšanu un defekta novēršanu. Pārdošanas objekts un uz šo līgumu pamata izrietošie papildu pakalpojumi.

Pārdevējs nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādu ierīču, sistēmu vai komunālo pakalpojumu dibināšanu, transportēšanu vai pievienošanu. Pircēja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas un pārbaudīt Pārdošanas objekta dibināšanas un savienošanas iespējas, un šādi pakalpojumi tiek veikti uz Pircēja rēķina un risku.

punkta noteikumu izslēgšanas vai ierobežošanas gadījumā. 5.1. OWUS:

Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības saskaņā ar garantiju, ja Pircējs zināja par Pārdošanas priekšmeta defektu Pārdošanas līguma noslēgšanas dienā;

Pārdevējs nav atbildīgs par garantiju, kas radusies pēc riska nodošanas Pircējam;

Atklājot fizisku defektu, kas nosaka Pārdevēja garantiju, Pircēja pienākums ir nekavējoties rakstiski paziņot Pārdevējam par defektu, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā no tā konstatēšanas, un Pārdevējam ir pienākums deleģēt personu noteiktajā termiņā. 30 dienas no paziņojuma piegādes dienas. pilnvarots noteikt defekta esamību un tā rašanās iemeslus, kas šajā gadījumā izdarīs attiecīgu atzīmi. Ja Pārdevējs apstiprina Tirdzniecības priekšmeta defekta esamību, Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam novērst konstatēto defektu, un Pārdevējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 30 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir apstiprinājis defekta esamību un pabeigt Pārdošanas priekšmeta remontu saprātīgā remonta termiņā;

Bojātā Pārdošanas priekšmeta remonts notiek pēc Pārdevēja ieskatiem;

Ja Pārdošanas priekšmets ir dažādas lietas un tikai daži no fiziskajiem defektiem ir apgrūtināti ar fizisku defektu, jebkuras Pircēja tiesības, kas izriet no tiesībām uz garantiju, tostarp atkāpšanās no Pārdošanas līguma, ir ierobežotas tikai ar Pārdošanas objektu.

 

Zaudējumi trešajām personām, kas radušies lietošanas rezultātā Pārdošanas objekts

Pārdevēja atbildība pret trešajām personām par neatbilstošu un/vai nelikumīgu izmantošanu, tai skaitā Pircēja neatbilstošu Pārdošanas objekta izmantošanu, ir izslēgta. Ar šo Pircējs atbrīvo Pārdevēju no atbildības pret trešajām personām par neatbilstošu un/vai nelikumīgu izmantošanu, tai skaitā par Pārdošanas objekta neatbilstošu izmantošanu. Gadījumā, ja trešā persona/-as izvirza pretenzijas pret Pārdevēju par neatbilstošu un/vai pretlikumīgu izmantošanu, tai skaitā par Pārdošanas priekšmeta neatbilstošu izmantošanu, Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par šo faktu, un Pircējs apņemas bez nepamatotas kavēšanās apmierināt trešās personas/-u pamatotās pretenzijas uz sava rēķina un riska, kā arī atlīdzināt Pārdevējam nepieciešamās un saprātīgās izmaksas, kas radušās saistībā ar augstākminētajām pretenzijām, un pēc Pārdevēja lūguma pēc sava izdevumus, sastādīt Pārdevēja norādītā satura un formas paziņojumu, kura mērķis ir labot Pārdevēja labo vārdu, kas, iespējams, ir bojāts šādu pretenziju rezultātā. Gadījumā, ja atbrīvošana no atbildības nav iespējama saskaņā ar obligātajiem likuma noteikumiem, Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam visas summas, kuras Pārdevējam būs jāiztērē saistībā ar trešo personu prasībām. Turklāt Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam izdevumus par attiecīgajā gadījumā nepieciešamo juridisko, nodokļu un citu palīdzību, kā arī par saviem līdzekļiem veikt Pārdevēja noteiktā satura un formas izziņas, kuru mērķis ir labot Pārdevēja labs vārds, kas, iespējams, ir bojāts trešo personu pretenziju rezultātā. Šajā gadījumā Pircējs apņemas arī sniegt Pārdevējam visus paskaidrojumus un palīdzību prasības tiesiskuma skaidrošanā, kā arī - pēc Pārdevēja pieprasījuma vai tiesas lūguma - piedalīties tiesas procesā par prasību. Iepriekš minētie noteikumi ir saistoši Pircējam arī pēc Līguma atteikšanās – bez laika ierobežojumiem.

 

Maksājuma metodes

Norēķins par pasūtītajiem objektiem tiek noteikts individuāli. Visbiežāk tas ir avansa maksājums noteiktā apmērā, pamatojoties uz pro forma rēķinu. Maksājuma gala norēķins notiek pirms objekta piegādes vai pēc tā saņemšanas, pamatojoties uz protokolu.

Mūsu pārdošanas nodaļa atbildēs uz visiem jautājumiem par norēķiniem - lūdzu, sazinieties ar mums.
E-pasts: biuro@ultramodula.pl
Tālr.: +48 734 734 181

 

Mēs pieņemam maksājumus: 

Tradicionālā pārsūtīšana.

Ultramoto Sp. z o. o
st. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,

Kooperatīvā banka Izbicā

PLN konts 60 9610 0002 2015 0032 1570 0001

Droši tiešsaistes maksājumi. 

Veikala noteikumi | Ultramodulis

piegāde

Visus pasūtītos objektus piegādājam caur transporta biržām Polijā un Eiropas Savienībā. Lai noteiktu piegādes izmaksas, lūdzu, sazinieties ar mums – sagatavosim individuālu piedāvājumu.

Mūsu tirdzniecības nodaļa atbildēs uz visiem jautājumiem par transporta izmaksām – lūdzu, sazinieties ar mums.
E-pasts: biuro@ultramodula.pl
Tālr.: +48 734 734 181